İç Mentor Süpervizyonu

“Supervizyon süreci iç mentor için deneyimli profesyonel bir koç ile toplanarak, iç mentor’un gerçekleştirdiği mentorluk  görüşmelerinin yansımasına yönelik farkındalık alanı sağlar. Bu süreç iç mentor’un  mentorluk yetkinliğine ilişkin öğrenme ve gelişimini desteklemeyi amaçlar.”

İç Mentor’un  görüşmelerine ilişkin yansıtma, değerlendirme ve uzmanlığın paylaşımı ile etkin bir mentorluk  deneyimi yaratmaya/geliştirmeye yönelik profesyonel destek sürecidir.

İç Mentor  Süpervizyonunda 3 temel unsur söz konusudur.

 • Mentorluk görüşmesine ilişkin İç Mentor’a koçluk yapmak
 • Mentorluk yetkinliğinin gelişimine yönelik İç Mentor’a mentorluk yapmak
 • İç Mentor’un mentorluk deneyiminin kalitesini/etkinliğini garantilemek için dışardan deneyimli bir bakış açısı sağlamak.

 • İç Mentor için görüşmesinin içerik ve sürecinin yansımasına/ değerlendirmesine ilişkin alan yaratmak ( Eğitimsel )
 • Görüşmeye yönelik farkındalık ve yetkinlik gelişimi ( Eğitimsel )
 • Görüşmeye ilişkin farklı bakış açısı ve bilgi edinimi ( Eğitimsel / Destekleyici )
 • Süreç ve içeriğe ilişkin geri bildirim alması ( Eğitimsel / Destekleyici )
 • Birey ve İç Mentor olarak desteklenmesi ( Destekleyici )
 • Birey ve İç Mentor olarak zorlukları, problemleri tek başına yüklenme durumunda yalnız bırakılmadığının sağlanması ( Destekleyici )
 • İç Mentor’un görüşmeden kaynaklı olası stres, reaksiyon vbg hislerini ifade etmesi ve incelemesine alan sağlaması ( Yönetsel / Destekleyici )
 • Bireysel ve Profesyonel kaynakların daha iyi planlanması ve kullanılması ( Yönetsel / Destekleyici )
 • Reaktif olmak yerine Pro-aktif olunması ( Yönetsel / Destekleyici)
 • Görüşmenin kalitesinin sağlanması/garantilenmesi ( Yönetsel )

( Hawkins & Shohet -1989&2000)

Süpervizyon sürecinde ele alınan 7 temel alan söz konusudur.

 1. Mentorluk alan’ın sistemi ( İç Mentor’un menti’sinin  sistemi)
 2. İç Mentor’un yaklaşımları
 3. İç Mentor ile Menti sistemi arasındaki ilişki
 4. İç Mentor
 5. Süpervizyon ilişkisi ve Paralel süreç
 6. Süpervizör’ün kişisel-yansıması
 7. Daha geniş – Bütünsel çerçeve