Gölge İcra Kurulu/Shadow Board

Gölge Yürütme Kurulları, Millenyum kuşağı profesyonellerinden  den oluşur ve bunlar şirketin üst düzey yürütme/icra kuruluna ele alınan ajanda çerçevesinde geri bildirim de bulunur.

Millenyum profesyonellerinin vizyon, deneyim ve içgörülerinden yararlanarak   ExCom–Şirket Yürütme Kurulu yöneticilerinin bakış açılarını çeşitlendirerek değişim ve dönüşüm yaratma fırsatı verir.

Gölge yürütme kurulunun daha yeni olan vizyonu , yaratıcı, yenilikçi ve girişimci yaklaşımı  ile ExCom- Şirket Yürütme Kurulu’nun deneyimi birleştirilerek bu çerçevede ‘Kollektif zeka’ alanı yaratılır.