İç Koç Süpervizyonu

“Supervizyon süreci iç koç için deneyimli profesyonel bir koç ile toplanarak, iç koç’un gerçekleştirdiği koçluk görüşmelerinin yansımasına yönelik farkındalık alanı sağlar. Bu süreç iç koç’un koçluk yetkinliğine ilişkin öğrenme ve gelişimini desteklemeyi amaçlar.”

İç Koç’un görüşmelerine ilişkin yansıtma, değerlendirme ve uzmanlığın paylaşımı ile etkin bir koçluk deneyimi yaratmaya/geliştirmeye yönelik profesyonel destek sürecidir.

İç Koç süpervizyonunda 3 temel unsur söz konusudur.

 • Koçluk görüşmesine ilişkin İç Koç’a koçluk yapmak.
 • Koçluk yetkinliğinin gelişimine yönelik İç Koç’a mentorluk yapmak.
 • İç Koç’un koçluk deneyiminin kalitesini/etkinliğini garantilemek için dışardan deneyimli bir bakış açısı sağlamak.

 • İç Koç için görüşmesinin içerik ve sürecinin yansımasına/ değerlendirmesine ilişkin alan yaratmak (Eğitimsel)
 • Görüşmeye yönelik farkındalık ve yetkinlik gelişimi (Eğitimsel)
 • Görüşmeye ilişkin farklı bakış açısı ve bilgi edinimi (Eğitimsel/Destekleyici)
 • Süreç ve içeriğe ilişkin geri bildirim alması (Eğitimsel/Destekleyici)
 • Birey ve İç koç olarak desteklenmesi (Destekleyici)
 • Birey ve İç koç olarak zorlukları, problemleri tek başına yüklenme durumunda yalnız bırakılmadığının sağlanması (Destekleyici)
 • İç Koç’un görüşmeden kaynaklı olası stres, reaksiyon vb hislerini ifade etmesi ve incelemesine alan sağlama (Yönetsel/Destekleyici)
 • Bireysel ve Profesyonel kaynakların daha iyi planlanması ve kullanılması (Yönetsel/Destekleyici)
 • Reaktif olmak yerine Pro-aktif olunması (Yönetsel/Destekleyici)
 • Görüşmenin kalitesinin sağlanması/garantilenmesi (Yönetsel)

( Hawkins & Shohet -1989&2000)<span”>

Süpervizyon<span”> sürecinde ele alınan 7 temel alan söz konusudur.

 • Koçluk<span”> alan’ın<span”> sistemi (İç koç’un müşterisi’nin<span”> sistemi)
 • İç Koç’un yaklaşımları
 • İç koç ile müşteri sistemi arasındaki ilişki
 • İç Koç
 • Süpervizyon ilişkisi ve Paralel süreç<span”>
 • Süpervizör’ün<span”> kişisel-yansıması
 • Daha geniş – Bütünsel çerçeve