Kurum İçi Mentorluk Programı Kurgusu

Kurum içi Mentörlük Nedir?
  • Kurumun iş hedeflerine, kurum kültürü, değerleri, vizyonu  ve   stratejileri  çerçevesinde ulaşmak üzere oluşturulan, potansiyeli geliştirilmek istenen Menti ve  ona  destek olan Mentor arasında kurulmuş olan bilgi,  beceri  ve  deneyim  paylaşımı yapılan bir ortaklıktır. Danışmanlık,  destekleyicilik,  öğrenme ortaklığı,  koçluk,  rol modellik  ve   rehberlik görevlerini kapsayan akıl öğretici ilişkiler bütünüdür.
  • Bir konuda uzmanlığı/deneyimi olan bir kişinin, daha az deneyimli bir kişiye belirli bir süre içerisinde gelişim desteği vermesidir.
  • Yetenek ve tecrübeden yararlanılarak kurulan bir öğrenme ortaklığıdır.
  • Bir kişinin bilgeliğini ortaya koyarak başka bir kişinin kendi bilgeliğini keşfetmesini sağladığı bir öğrenme modelidir.
  • Bir liderlik modelidir.
Mentorluk,  başarısı kanıtlanmış bir iş stratejisidir.

Fortune 500 içinde yer alan şirketlerin, %71’inde mentorluk programı yürütülmektedir.

Yönetim verimliliğinde eğitim ile ancak %24 artışa ulaşılabilirken, mentorluk uygulanan şirketlerde bu %88’e kadar çıkabilmektedir.

Çalışma ortamı değişiyor:

Çalışanların yaklaşık %71’ inin iş yerinde yeterince etkileşim içinde olduğu düşünülmüyor.

CEO’ların %94’i şirketlerinin yetenek ve de liderlik gelişimi konusunda yeterince hızlı olamadığını söylüyor.

Çalışanların %30 aktif olarak başka iş arayışında

Çalışan  gücü değişiyor:

–Üniversite öğrencilerinin % 60’ dan fazlası mezun olduktan sonra bir işyeri tercihinde ‘Mentorluk Programı’ nın

olmasını seçim kriterleri arasında sıralıyor.

–Çalışanların %50’si düzenli geri bildirim almak istiyor

–Millennial’ların %89 çalışırken öğrenmeye devam etmek istiyor.

–Millenial’ların %75 mentorluğun başarılarında etkisi olacağını belirtiyor.

–Çalışanların %66’sı aynı şirketten bir mentorlarının olmasını istiyor

–Mentorluk almış olan çalışanlar diğerlerine göre kat daha fazla yükseliyor.

–Mentorluk programı olmayan şirketlerde çalışanların şirkette kalma oranı %49 da kalırken bu oran mentorluk

programı oluşturan şirketlerde Mentorlar için % 69‘a, Mentiler için % 72′ye çıkmakta

İyi ve etkin bir Mentorluk Programı Katılımcıya ne sağlar?

Yetkinlik  gelişimi ve özgüven artışı görülüyor,

Gerek kişisel gerekse de profesyonel hayatlarında daha iyi sonuçlar elde ediyorlar.

Daha çok yükseliyorlar.

Kurum İç Mentorluk Programı Kuruma ne sağlar?

Kurum kültürü ve  yapış şeklinin bütünleşmesi

Mentörlük programı, kurumun benimsediği liderlik yapısının bir kurum kültürü haline gelmesini destekler.

Kurum değerlerinin içselleştirilmesine hız katar.

Diğer İnsan Kaynakları süreçleri ile bütünleşik olarak çalışarak kurum içi bütünlüğe alt yapı oluşturur.

Öğrenen organizasyon olma

Yeni fikirlerin duyulmasını ve açık bir iletişimi destekler.

Gelişime odaklanma

Kariyer gelişimi alanında şirketin çalışanlarına yapılan yatırımın bir göstergesidir.

Sürekli gelişime odaklanmış becerili ve kendini adamış bir iş gücünün gelişimini sağlar.

İşbirliğinin artması

Kurum içi çok sesliliği ve değişik bakış açılarını kucaklayabilecek bir iklim sağlar.

Motivasyon ve verimliliğin artması

Pozisyona yeni atanan yöneticilerin, kurumda potansiyeli yüksek  çalışanların kurum kültürü ve iş yapış şekli ile bütünleşerek hızlı bir şekilde uyum sağlamasına fırsat tanır, gelişmesini destekler.

İyi tasarlanmış bir mentorluk programı, yalnızca Menti’ye değil, Mentora ve kuruma da gelişim ve öğrenme olanağı sunar.

Guru Yönetim Danışmanlık olarak bizler, Mentorlar ve Mentiler arasında etkin bir  iletişim ve birliktelik kurarak, hedeflenen başarıya ulaşılması ve istenen sonuçların elde edebilmesi için yol gösterici ve destekleyici olarak Kurumsal Mentorluk Programını tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz.

Süreç;

–Mentorluk Programının kurgulanması

–Mentorlerin ve Mentilerin seçimi ve eşleştirilmesi kurgu desteği

–Mentor eğitimi &  Menti eğitimi

–Programın paydaşları ile brilikte hayata geçirilmesi

–Sürecin izlenmesi; Takip , Geribildirim ,

–İç Mentor Supervizyonu

–Gerekli değişiklik ve iyileştirmelerin yapılması

–Değerlendirme

–Program gelişim eylem planı ve kapanış