Koç Yönetici Programı Kurgusu

 Koç Yönetici Programı 

( Şirket içi Koçluk Kültürü – İç Koç )

Bu program, yöneticilerinizi iç koçlar olarak yetiştirmek , koçluk yetkinliklerini geliştirmek ve kurum içinde koçluk kültürünü/ sistemini kurmak için tasarlanmıştır.

Amaç yöneticilerinizin, liderlerinizin ve yetenek takımındaki geleceğin liderlerinin daha etkili koçluk görüşmeleri yürütmeye yönelik temel beceriler geliştireceği bir ortam sağlamaktır.

Yöneticilerin çalışanlarının tüm potansiyelini ortaya çıkarabilmeleri , etkin performans değerleme ve geri bildirim süreçlerini yürütebilmeleri ve yeni iletişim, eylem stratejileri tanımlayabilmeleri için güçlü bir yöntemdir.

  • Yöneticilerin liderlik ve yönetsel yetkinliklerini arttırmaları, takım üyelerinin koçluk duruşu ile tanışmaları, iş ortamında takım içi etkinliği artırma, ilişkileri geliştirme ve takımda ortak iklimi yaratma konusunda Sistem yaklaşımına yönelik koçluk yetkinliği kazanması önem taşımaktadır.

 

  • Sistem Yaklaşımı temel odağını takım içinde bireyin davranışından ziyade bireyler arası ilişkiye (İlişki Sistemine) yönlendirmektedir. Takım üyeleri olan bireylerin sistemde yarattığı ‘etki’ temel ilgi alanını teşkil eder.

 

  • Bir yöneticinin gerek takımındaki bireye ‘bireysel’ olarak, gerekse takımın bütününe ‘sistemsel’ olarak koçluk yapabilmesi çok önemlidir.

Tek başına bir takım üyesi ile parçası olduğu ilişki sistemi (takımı) dışında çalışıyor olmak gerekli değişim olasılığını azaltmaktadır. Birey değişimi ile ait olduğu sistemde bir etki yaratır ve bunun sistem tarafından desteklenmesi ya da karşı konulması gündeme gelebilir. Bu nedenle bireysel çalışmayı kuvvetle desteklemekle birlikte İlişki Sistemleri koçluğu çalışması Sistemin (Takımın) bütünü ile bir anlaşma/uyumlanma oluşturmaya yönelir ve bu şekilde hem birey hem de sistemdeki değişimin sinerji içinde olması sağlanır.

Bu çerçevede, Sistem Odaklı Liderin (Koç Yöneticinin) takım içinde İlişki sistemine odaklanması sağlanır. Sistem üyelerinin bireysel sesleri yerine ‘Sistemin Sesi’ne yönelik farkındalık sağlanması esastır. Dolayısı ile bireyin ajandası yerine takımın/sistemin ajandasını açığa çıkarması sağlanır.

Yöneticileriniz iş ve özel yaşamlarında astları, üstleri ve eşlenikleri ile ilişkilerinde koçluk yaklaşımı sergilemek yolunda sağlam adımlar atarlar. Ayrıca koçluk sürecinde yer verilen bakış açıları, zihniyet, beceriler ve yetkinlikler üzerine derinlemesine bir öğrenme ve deneyimleme ortamı sağlanır.

Kuruluşunuzun ihtiyaçlarına, iş ve koçluk hedeflerine bağlı olarak tasarlanan koçluk kültürü programı işinize odaklı uygulamalar ve Yönetici Koçluğu ile desteklenmektedir.

Organizasyonların bir liderlik tarzı olarak koçluk kültürünü benimsemeleri ve bunu yönetsel yetkinlikleri arasına almaları günümüz yönetim anlayışında çok önem kazanmaktadır.