Yönetim & Liderlik Koçluğu

Yönetim & Liderlik Koçluğu

 • Yönetim Kurulu Başkanı, Y.K.Üyesi,
 • C Level-Üst düzey Yönetici (CEO,CMO,CIO…),
 • Orta düzey Yönetici
 1. Liderlik Koçluğu
 2. Performans Koçluğu
 3. İlk 100 gün Koçluğu
 4. ’’To be….’’ Koçluğu

Günümüzde iş yaşamı bir çok paradoksu içinde barındırmaktadır. Bir taraftan uzun vadeli planlar yaparken diğer yanda hızlı kararlarla günlük işleri yürütme, krizleri çözme, müşteriye hızlı değişen sistemlerde optimum hizmeti götürmeye çalışırken güncel trendleri takip edebilme, rekabetle başa çıkabilme ve iş yaşamında başarı odağındayken, sosyal yaşam, aile yaşamı ve yaşamın diğer alanlarında dengeyi koruma çabaları. Bunlara birlikte çalışılan ekipleri verimli ve uyumlu çalıştırma ve uluslararası parametreleri de ekleyince yöneticilerin konularına istedikleri gibi odaklanma ve/veya istedikleri konulara odaklanmaları giderek zorlaşmakta sonuçta stres katsayıları artmaktadır. Yönetsel koçluğun temel amacı yoğun iş yaşamı sürecinde yöneticilere gereksinimleri doğrultusunda ortaya çıkacak alanlarda; konulara odaklanmalarını sağlamak ve yaşamlarını kolaylaştıracak araçları keşfetmelerini, sınırsız insan potansiyelini etkin ve verimli kullanmalarını desteklemektir.

Bu alanlar arasında sayılabilecek olanlar:

 • Koçluk yaklaşımı ile Yönetsel yetkinliklerini arttırma ve liderliği ortaya çıkarma
 • Olduğunun daha iyisi olma — İş yaşamı ve yaşamın diğer alanları arası dengeyi oluşturma
 • Tepede olma yalnızlığını paylaşabilme ve biri ile sesli düşünebilme
 • Kendi sistemi içinde dışsal (outer) ve içsel (inner) Kimliklerinin, Rollerinin farkındalığına varmak
 • Güçlü yönleri ve becerileri daha üst noktalara taşımak
 • Kendinde geliştirmek/değiştirmek istediği yönleri üzerinde istenilen değişime doğru çalışma
 • Performans ve verimlilik arttırma,
 • Başarıyı engelleyen faktörleri tespit etmek ve çözümlemek
 • Geliştirilmesi gereken yönler için stratejiler belirlemek
 • Organizasyonel İlişki sistemlerine ilişkin farkındalığa varmak

Koç, yöneticinin vizyon, strateji geliştirme ve karar verme süreçlerinde önemli bir yol arkadaşıdır. Yöneticiler, ulaşmak istedikleri hedeflere , geliştirmek istedikleri alanlara yönelik harekete geçmeyi kolaylaştırmak, içinde bulundukları süreci tam olarak değerlendirebilmek ve daha etkin bir yönetim performansı sergilemek için koçlarla çalışırlar.

Çözüm Odaklı Koçluk- Solution Focused Coaching” bireylere ve kurumlara destek sağlayan özel bir süreç programıdır. Koçluk, koç ve koçluk alan arasında oluşturulan etik ilkelere dayalı profesyonel bir paylaşım sürecidir.

Süreç Tanımı

 • Koçluk, kişinin yaşama dair farkındalığını, mutlu ve başarılı yaşama becerisini arttırmaya, içsel kaynaklarına ulaşmasına, kaynakları istenildiği biçim ve süreklilikte kullanmasına destek sağlayan özel bir süreç programıdır.
 • Koçluk; güçlü soru sorma becerileri ile , “koçluk alanında” kalarak kişilerin kendi kaynaklarını harekete geçirmeleri ve gerçekte ne istediklerini, bu isteklerine nasıl ulaşabileceklerini, kararlılıkla sonuca ulaşmak üzere bu isteklerini nasıl sürdürebileceklerini ve ulaşılacak sonucun net tanımını nasıl yapabileceklerinin yaklaşımlarını ortaya koyan bir disiplindir.
 • Koçluk kültüründe, bu kültüre sahip olanlar birbirleri ile saygı içinde iletişimi sürdürür, birbirlerine sınır koymadan rapor verir, iş ilişkilerini daha iyiye nasıl götürebilecekleri üzerinde çalışır, bireysel ve iş verimlerini
  nasıl arttıracaklarının yol ve yöntemlerine ulaşır. Kişisel ve kurumsal gelişimde geri bildirimin nasıl güçlü bir araç olduğunu fark eder, yüksek güvene dayalı ilişkiler kurar, kişisel ve iş performansını arttırır.
 • Koçluk, koç ve koçluk alan arasında oluşturulan profesyonel bir paylaşım sürecidir.
 • Tam gizlilik- Koçluk, süreç ve sonuçlara ilişkin hiçbir bilgi kurum içi/ dışı kişilerle paylaşılamaz. Süreç tamamen koç ve koçluk alan arasında geçer.
 • Koçluk alan kişi ve koç arasında güvene dayalı iletişim kurulur.
 • Başlangıç görüşmelerinde koçluk alanın “bir koçla çalışma” kavramına ve koçluk yaklaşımlarına alışması ve koçluk için temel olan karşılıklı uyumun oluşması sağlanır.
 • Koç süreç boyunca koçluk alanı üst düzeyde dinler.
 • Koçluk yöntemleri , deneyim ve birikimleri doğrultusunda koç; birikimlerinin koçlukla sentezinden ortaya çıkan güçlü soruları sorar.
 • Koçluk alan kişinin kısa dönemli hafıza ve bilinçli farkındalığında olmayan ancak sahip olduğu, bildiği ve/veya o anda sentezlediği sonuçların ortaya çıkması için koç, koçluk yöntemlerini kullanır.

Sürecin sonuçlara ilişkin sorumluluğu koçluk alan’a aittir. Koçluk alan koçluk toplantısında planladığı aksiyonların gerçekleştirilmesinden ve ulaştığı sonuçlardan tamamen kendisi sorumludur.